Haroon Lamp Shade, Natural Raffia

£55.00

SKU: SHDHAR008NAT-UK Categories: , ,

Haroon Lamp Shade, Natural Raffia

VIR-SHDHAR008NAT-UK